Budowa ogrodzenia od ulicy – przepisy i formalności

Budowa ogrodzenia od ulicy – przepisy i formalności

Decydując się na budowę ogrodzenia nie można zapominać o tym, że najpierw trzeba wypełnić odpowiednie formalności. Nie ma potrzeby zgłaszania ogrodzenia pomiędzy działkami, jednak te budowane od strony ulicy muszą wcześniej zostać zgłoszone.

Gdzie zgłaszać budowę ogrodzenia oraz jakie dokumenty przygotować

W celu wypełnienia tego obowiązku należy udać się do Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta. Podczas zgłaszania trzeba podać rodzaj budowanego ogrodzenia, sposoby wykonywanych robót, jak również termin rozpoczęcia prac. Nie można także zapominać o załączeniu odpowiednich dokumentów. Zawsze niezbędny jest akt poświadczający prawo do dysponowana daną działką, a niekiedy także szkic ogrodzenia. W niektórych przypadkach potrzebne są także inne dokumenty, na przykład zgoda zarządcy drogi na budowę bądź przebudowę zjazdu.

Kiedy dokonać zgłoszenia?

Chęć budowy ogrodzenia od strony ulicy należy zgłosić najpóźniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem pracy. Jeżeli w ciągu tego czasu urzędnik nie wyrazi sprzeciwu, można przystąpić do budowy. Wiele osób zastanawia się, czy możliwe jest nieuzyskanie takiej zgody. Istnieje taka możliwość, na przykład w sytuacji, kiedy planowane ogrodzenia naruszałoby obowiązujące na danym terenie warunki zabudowy. Nie można również zapominać o tym, że uzyskane zezwolenie ważne jest jedynie przez dwa lata od daty jego otrzymania. Z tego względu, jeżeli ogrodzenie nie zostanie w tym czasie zbudowane, to konieczne będzie ponowne ubieganie się o przyznanie zezwolenia.

Pozostaw komentarz